Corona-proof sjoelen Lunetten Wil Wel

Na de intelligente lockdown en de daar bijna op aansluitende zomerperiode wordt het langzamerhand weer mogelijk om activiteiten te organiseren. Nog wel in beperkte omvang en met de nodige restricties, want ook wij zijn gebonden aan de regels die vanwege corona aan het gebruik van met name buurtcentrum De Musketon gelden.
Dat betekent o.a. dat het aantal deelnemers aan een activiteit beperkt is en dat iets als een ‘open inloop’ – zoals we dat gewend waren op de laatste zondag van de maand – vooralsnog niet mogelijk is.

Om onder die voorwaarden toch ontmoetingen mogelijk te maken, zijn we in juli voorzichtig begonnen met een eerste bijeenkomst waar we een aantal vaste en voor ons bekende deelnemers voor uitgenodigd hadden.
De deelnemers die hierbij de gelegenheid kregen elkaar te ontmoeten stelden dit erg op prijs, na een periode van min of meer gedwongen isolatie was het fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten.

We zijn er ons van bewust dat de consequentie van deze oplossing helaas is dat niet iedereen kan deelnemen. We proberen hier natuurlijk zorgvuldig mee om te gaan, maar mocht je desondanks het idee hebben dat je uit ons gezichtsveld bent verdwenen, laat dan even wat van je horen. Ook als je ideeën hebt op welke manieren ontmoetingen georganiseerd kunnen worden, horen we het graag.

Lancering Buurtfolder Lunetten

Als Lunetten Wil Wel waren we met drie sjoelbakken aanwezig bij de feestelijke lancering van de Buurtfolder Lunetten op zaterdag 18 juli op stadsboerderij Koppelsteede. Lees hier het verslag.

Buiten bleek het goed mogelijk om een corona-proof situatie te creëren rondom het sjoelen. Markeringen op de grond zorgden ervoor dat duidelijk was dat er afstand gehouden moest worden en bij elke sjoelbak stond een flesje desinfecteermiddel dat de deelnemers geacht werden te gebruiken. Tussendoor werden ook de sjoelbakken regelmatig gereinigd. Het speelplezier was er allemaal niet minder om!

Activiteiten augustus/september

Concreet staan er voor de komende periode drie activiteiten op het programma. De eerste activiteit is het sjoelen op zondag 30 augustus. Hier kan slechts een beperkt aantal deelnemers aan meedoen, zij worden hiervoor op naam uitgenodigd.

De tweede activiteit is de Buurtdialoog Lunetten: (on)gezond zijn? op maandag 31 augustus. Lees hier meer: Buurtdialoog Lunetten. De dialogen vinden altijd in kleine dialooggroepen plaats, er is dus maar een zeer beperkt aantal plekken beschikbaar, deelname dus alleen na bevestigde aanmelding.

De derde activiteit is een Appeltaartconcert op zondag 6 september. Ook hiervoor zullen we eerst onder onze vaste deelnemers werven, aangezien er ook in de theaterzaal maar een beperkt aantal mensen aanwezig mag zijn. Binnenkort volgt meer informatie.

Veiligheid voor deelnemers en vrijwilligers

Bij dit alles is het goed om je te realiseren dat onze activiteiten allemaal georganiseerd en begeleid worden door vrijwilligers, over het algemeen ook juist de wat oudere wijkbewoners. Door zich op deze manier in te zetten nemen zij, ondanks alle voorzorgmaatregelen, ook een zeker risico met betrekking tot hun gezondheid.
We rekenen dan ook op ieders begrip voor en medewerking bij onze activiteiten en de manier waarop we ze inrichten. Het opvolgen van aanwijzingen om activiteiten voor iedereen veilig te houden, of je nu deelnemer of vrijwilliger bent, staat altijd voorop!