Activiteiten in coronatijd
Als Lunetten Wil wel vinden we het belangrijk om juist in coronatijd actief te blijven en onze doelgroep, oudere en kwetsbare bewoners in de wijk, op een veilige manier de mogelijkheid te bieden tot ontmoeting en contact. Hoe we dat doen lees je hier: Update: activiteiten Lunetten Wil Wel

Coronaproof
Bij al onze activiteiten staat veiligheid voorop, van de deelnemers en vrijwilligers. In de voorbereiding en tijdens de activiteiten werken we met een duidelijk protocol waarvan alle vrijwilligers op de hoogte zijn.

Coronarichtlijnen deelname activteiten
Voor deelname aan onze activiteiten gelden de door de overheid vastgestelde richtlijnen. Voor deelname aan onze activiteiten in buurtcentrum De Musketon hanteren we een aangescherpte richtlijn t.a.v het gebruik van mondkapjes: Mondkapje op, dank voor je begrip.

Lunetten Wil Wel organiseert regelmatig verschillende activiteiten

Open Inloop
Bijna elke laatste zondag van de maand organiseert Lunetten Wil Wel een Open Inloop in de Musketon.
Met pasen en kerst wordt er ook een lunch georganiseerd en in de zomer ligt de Open Inloop vanwege de vakanties een maand stil.

Tijdens een Open Inloop kun je gezellig kletsen met de andere bezoekers, een kopje koffie of thee drinken en een spelletje doen.
En meestal is er nog iets bijzonders te doen, de ene keer een knutselmiddag, de andere keer een meezingmiddag met een koor.
Gezelligheid en samen leuke dingen doen staan voorop! Voor de koffie & thee vragen we een kleine vergoeding.
Kijk voor de actuele data van Open Inloop middagen op de Agenda.

Zorgcafé
Na enkele succesvolle bijeenkomsten in 2016 die in een behoefte bleken te voorzien, is Lunetten Wil Wel in 2017 gestart met het Zorgcafé. Het Zorgcafé is bedoeld voor wijkbewoners die langdurig zorgen voor hun partner, kind, buur of vriend(in) én voor degenen voor wie ze zorgen.
Inmiddels wordt er vier keer per jaar een zorgcafé georganiseerd. Ontmoeten, ontspannen en ervaringen uitwisselen staan op deze middagen centraal en dit gaat meestal gepaard met iets lekkers om te eten. Ook wordt er één keer per jaar een uitje in het kader van de waarderingsdag voor mantelzorgers, georganiseerd, met ondersteuning van het Steunpunt Mantelzorg.

De activiteiten voor deze groep wijkbewoners zijn bedoeld om deze mensen met elkaar in contact te brengen, zodat ze ervaringen kunnen delen.
Verder willen we deze mensen ontspanning te bieden en willen we ze ontlasten door sommige klussen uit te laten voeren door vrijwilligers uit ons netwerk.

Buurtdialoog
Uit het 67+-onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Samen Lunetten en Gezondheidscentrum Lunetten, bleek er onder de bewoners behoefte te zijn aan ‘verdiepende’ activiteiten. Voor Lunetten Wil Wel aanleiding om te starten met de Buurtdialoog. In samenwerking met Utrecht in Dialoog wordt een aantal keer per jaar een dialoog georganiseerd, waarbij iedereen welkom is. Een Buurtdialoog brengt wijkgenoten met elkaar in gesprek die elkaar niet vanzelf tegenkomen. Utrechters van alle leeftijden en achtergronden ontmoeten elkaar aan gesprekstafels van 6 tot 8 personen om nieuwe perspectieven, werelden en mogelijkheden te ontdekken. Een dialoog is een openhartig gelijkwaardig gesprek over thema’s die leven waarin nieuwsgierigheid voorop staat. Meredoen met een Buurtdialoog? Kijk op de agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Wijkbijeenkomsten
Een keer per jaar organiseert Lunetten Wil Wel een grotere wijkbijeenkomst waarbij iedereen welkom is. Op zo’n bijeenkomst kunnen wijkbewoners elkaar ontmoeten en gaan we graag met alle wijkbewoners in gesprek om te horen waar wijkbewoners behoefte aan hebben. Tegelijkertijd is het een mooie gelegenheid om kennis te maken en om na te gaan op welke manier jij wat in het netwerk van Lunetten Wil Wel kan betekenen. Kijk voor de actuele data op de Agenda.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op via het contactformulier.