Hoewel een tijdje terug nog geen einde leek te komen aan aan de corona-misère, begint er nu toch echt licht aan het einde van de tunnel te gloren. Het percentage gevaccineerden neemt in rap tempo toe, het aantal besmettingen daalt, in de ziekenhuizen neemt het aantal coronapatiënten af.

Met de aangekondigde versoepelingen per 5 juni betekent het dat ook de buurtcentra weer open kunnen en dat er, met nog een aantal beperkingen, weer activiteiten in De Musketon georganiseerd kunnen worden! En dat is goed nieuws.
Hoewel Lunetten Wil Wel in de afgelopen periode zeker niet stil heeft gezeten (o.a. Balkon Danspaleis en het Paas Presentje), zijn we wel heel blij dat het weer mogelijk wordt om weer voorzichtig aan met onze reguliere activiteiten in De Musketon te kunnen starten. Juist omdat we weten hoe belangrijk het voor iedereen is om de gelegenheid te hebben elkaar te ontmoeten en contact met elkaar te hebben.
De verwachting is dat we eind juni weer voor het eerst in lange tijd de maandelijkse ontmoeting op de zondagmiddag kunnen organiseren. Vanaf dan proberen we weer het ‘gebruikelijke’ ritme op te pakken met in ieder geval het sjoelen op de tweede zondag in de maand en de ontmoeting op de zondagmiddag op de laatste zondag van de maand. Hoe zich dat met de reguliere zomerperiode verhoudt is nog even de vraag.

Collegereeks Oud Geleerd, Jong Gedaan
Wat ook al snel op het programma staat is de start van de 4-delige collegereeks ‘Spiritualiteit begrijpen’, die we in samenwerking met de Stichting `oud Geleerd Jong Gedaan en de Bibliotheek Utrecht aan kunnen bieden. Startdatum woensdag 16 juni, er zijn nog twee plekken beschikbaar, lees hier meer: collegereeks ‘Spiritualiteit begrijpen’.

Buurtdialoog Lekker in je vel
Als de maatregelen het t.z.t. toelaten, dan gaat ook de eerste Lunettense buurtdialoog weer ‘live’!
Na een veeleisende periode waarin je misschien meer dan anders op jezelf was aangewezen, wordt er in deze dialoog gepraat over iets wat nu misschien wel extra belangrijk is: lekker in je vel zitten.
Meld je voor deze buurtdialoog in Lunetten aan op de website van Utrecht in Dialoog: Lekker in je vel

En verder…
Verder hebben we nog wat dingen in het vat, dingen waar ook zeker muziek in zit, maar laten we eerst maar eens zien wat er de komende tijd mogelijk is. In ieder geval maakt het feit dat veel mensen die bij Lunetten Wil Wel betrokken zijn (vrijwilligers en deelnemers) in de leeftijdsklassen vallen van de groepen die inmiddels gevaccineerd (kunnen) zijn, het wel op een bepaalde manier makkelijker om op een veilige manier activiteiten te organiseren.

We hopen natuurlijk dat iedereen het nog even uithoudt en vooral hopen we elkaar weer snel en in goede gezondheid te zien! Tot snel!