Op 27 0ktober vindt weer een zondagmiddagactiviteit plaats. Nadere info volgt.