In een Repair Café kun je kapotte spullen laten repareren door deskundige vrijwilligers en ontmoet je wijkgenoten. Ook je fiets of kapotte kleren!

Het is een landelijk succesvol concept dat een aantal bewoners nu ook in Lunetten heeft opzet. In het Repair Café zijn gereedschap, materiaal én vrijwillige wijkbewoners aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.

Repair Café Lunetten is er iedere tweede zaterdag van de maand in de Musketon tussen 10 en 13 uur. De eerstvolgende keer is 11 april.

Je kunt volgen op twitter: @repaircafelunet en op facebook: www.facebook.com/repaircafelunetten. Mailen naar: repaircafelunetten@gmail.com. Kijk ook op: www.repaircafe-utrecht.nl.

Het Reapair Cafe wordt georganiseerd door Stichting Repair Cafe.. Het Repair Café Lunetten wordt mede mogelijk gemaakt door het Leefbaarheidsbudget van de Gemeente Utrecht.