Grote Utrecht Stadsdiner in samenwerking met Het Knooppunt, De Voedselbank, de Armoedecoalitie e.a.
Nadere info volgt.