Team 4: ict hulp en div bijles
Er is afgesproken te inventariseren welke kennis er is bij de vrijwilligers. Lunettenaren kunnen hun hulpvraag mailen naar contact@lunettenwilwel.nl.
Volgende teambijeenkomst: 9 maart, 20.00 uur, Musketon