axioncontinue dagcentra

Een mooie dag voor iedereen!

Onder bovenstaand motto is AxionContinu een campagne gestart om de dagactiviteitencentra onder de aandacht te brengen. Een dagactiviteitencentrum kan een belangrijke pijler zijn in het leven van de thuiswonende oudere.

‘Aan deze informatie hebben we echt behoefte’, zegt bijvoorbeeld een praktijkondersteuner, terwijl ze een stapeltje flyers pakt. ‘We hebben zo ontzettend veel ouderen in onze wijk. Veel meer mensen zouden moeten weten dat ze baat hebben bij een dagactiviteitencentrum. Je hoeft niet alleen te zijn.’

Meer info

Wil je meer weten welke dagactiviteitencentra van AxionContinu er zijn en wat je daar kunt doen? Lees er dan meer over op de website van AxionContinu: dagactiviteitencentra.
Er is ook een folder die u hier kunt downloaden: folder dagactiviteitencentra

Aanmelden

Je kunt direct bij AxionContinu terecht, want er is geen wachtlijst. Voor deelname is een indicatie nodig. Jouw indicatie krijg je van het Buurtteam of van je huisarts. De zorgbemiddelaars van AxionContinu helpen je graag hierbij. Stuur een mail naar zorgbemiddelingthuis@axioncontinu.nl Of bel naar tel. 030 282 22 77 en vraag naar Zorgbemiddeling Thuis