Vrijdag 17 juni was het dan zo ver: de Wijkproeverij in de theaterzaal van De Musketon.
Speciaal voor ouderen (55+) in de wijk werden er verschillende organisaties en initiatieven gepresenteerd.
Doel van de Wijkproeverijen die door de hele stad georganiseerd worden is om ouderen na corona letterlijk weer in beweging te krijgen en kennis te laten maken met het activiteitenaanbod in de wijken. Een dertigtal ouderen was op de uitnodiging voor deze wijkproeverij ingegaan en kwam kijken naar wat er gepresenteerd werd.

Lui uit Lunetten
Lui uit Lunetten hebben eigenlijk geen introductie nodig. Dit muzikale duo uit Lunetten speelt en zingt liedjes die over Lunetten gaan. Tijdens de inloop brachten ze een aantal nummers van hun repertoire ten gehore.

Welkom
Achmed van DOCK heette de gasten in de zaal welkom en stelde zijn mede-presentatoren op deze middag voor: Rachida van U Centraal en Cees van den Brink van Lunetten Wil Wel en van het NIZU.

Achmed en Miranda van DOCK
Achmed deed zich in het gesprek met Miranda voor als oudere die zich wat eenzaam voelt en op zoek is naar activiteiten om bij aan te sluiten. Miranda ging met Achmed kijken naar het aanbod van activiteiten voor ouderen in de wijk, niet alleen in De Musketon, maar ook in Hart van Hoograven en De Saffier. De boodschap was dat de sociaal makelaar van DOCK je kan helpen bij het vinden van passend aanbod.

Martin en Cees over de Buurtdialogen
Lunetten Wil Wel organiseert samen met Utrecht in Dialoog buurtdialogen in Lunetten. Martin Kind, bestuurslid bij Lunetten Wil Wel en zelf ook dialoogbegeleider, vertelde wat meer over de achtergrond van deze samenwerking en over de buurtdialogen in Lunetten. Met Cees ging Martin in dialoog over het wonen in Lunetten en liet op die manier zien hoe een dialoog verloopt.

Achmed en Jamila over actief en fit blijven
Ook in het gesprek met Jamila kroop Achmed in de huid van een oudere, deze keer op zoek naar beweegactiviteiten, Jamila vertelde over de beweegtrainingen die ze zelf geeft en over ander sport- en beweegaanbod in de wijk. Ook kreeg ze de zaal op een simpele manier in beweging en liet zo zien dat actief en fit blijven niet spannend of ingewikkeld hoeft te zijn.

Pauze
In de pauze speelde de Arjan, de helft van het duo Lui uit Lunetten, een aantal liedjes, terwijl het publiek de tijd had voor een plaspauze en het nuttigen van een drankje en een hapje.

Shirley en Rachida over digitale vaardigheden
Shirley Ramdas van de Bibliotheek Utrecht werd door Rachida bevraagd over het aanbod voor ouderen om bij te blijven met het gebruik van computer, laptop, tablet en smartphone.
Het digitale inloopspreekuur in Lunetten op donderdagmiddag ligt even stil en wordt na de zomer weer hervat, in de bibliotheek op het Smaragdplein in Hoograven kunnen ouderen met hun digitale vragen op dinsdagochtend terecht.
In de bibliotheek Hoograven is ook een IDO-punt gevestigd: het Informatiepunt Digitale Overheid. Hier kun je vragen stellen over het digitale contact met de overheid en andere officiële instanties.
Voor het digitale inloopspreekuur in Lunetten wordt nog een vrijwilliger gezocht.

Corinne en Cees over kunst & creativiteit
Corinne Becker is een van de aanbieders van cursussen op het gebied van kunst & cultuur in de Musketon. Ze geeft lessen tekenen en schilderen in De Musketon voor alle leeftijden. Ze vertelde over het plezier en de ontspanning die tekenen en schilderen bieden. Vaak zeggen mensen dat ze niet kunnen tekenen, maar net zoals voor veel andere dingen geldt, oefening baart kunst! Als kleuter kon iedereen tekenen, dus het is vooral zaak om het te doen om het op die manier te oefenen en er beter in te worden.

Martin en Rachida over seniorencolleges Oud Geleerd Jong Gedaan
Als bestuurslid van Lunetten Wil Wel is Martin medeverantwoordelijk voor het organiseren van de seniorencolleges in samenwerking met de stichting Oud Geleerd Jong Gedaan en de Bibliotheek Utrecht, maar als senior is Martin ook zelf een van de deelnemers aan de colleges die de afgelopen jaren succesvol in Lunetten zijn georganiseerd. De colleges komen tegemoet aan de wens van de ouderen in de wijk (67+ onderzoek) om ook verdiepende activiteiten te organiseren. Het leuke aan deze colleges is dat een studentdocent in een serie van 4 colleges komt vertellen over haar of zijn eigen vakgebied en dat er tijdens deze colleges ook ruimschoots de tijd is om vragen van deelnemers te beantwoorden en met elkaar in gesprek te gaan.

Lui uit Lunetten: afsluiting
Na het dankwoord door Cees van den Brink (met speciale dank aan Robert-Jan voor het geluid en het licht in de zaal) spelen Lui uit Lunetten als uitsmijter nog twee liedjes. Daarna is er nog tijd voor een hapje, een drankje en een gesprekje en kunnen de bezoekers nog een kijkje nemen bij het werk van Corinne.

Organisatie Wijkproeverijen
De Wijkproeverijen worden aan bewoners aangeboden door DOCK, U Centraal, NIZU en de Buurtteams, in samenwerking met initiatieven in de wijken. De gepresenteerde activiteiten zijn een dwarsdoorsnee van de activiteiten die in de wijk aangeboden worden en geven zeker geen volledig beeld. Wil je meer weten over wat er in de wijk te doen is? Ga dan naar het buurthuis en ga in gesprek met de sociaal makelaar of neem contact op met een van onderstaande organisaties.

DOCK
De sociaal makelaars en sociaal beheerders van DOCK zijn in de buurtcentra en speeltuinen de aanspreekpunten voor bewoners. Zij zijn op de hoogte van het aanbod van activiteiten en helpen bewoners om passend aanbod te vinden. Het team van DOCK Zuid is actief in o.a De Musketon en Hart van Hoograven.

U Centraal
U Centraal denkt mee en biedt praktische hulp, informatie, advies, activiteiten en training aan bewoners van Utrecht. De U Gids van U Centraal is een site waar je zelf allerlei informatie over ondersteuning kan vinden aan de hand van 12 thema’s, zoals: wonen, financiën en zorg. Ook kun je direct een trefwoord intypen.

NIZU
NIZU staat voor Netwerk Informele Zorg Utrecht. Het is een netwerk van vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven in Utrecht op het gebied van informele zorg en welzijn. Op de website van het NIZU kun je zoeken naar passend informeel aanbod. Ook is in elke wijk een Ambassadeur Informele Zorg Utrecht actief. Zij helpen de formele zorg bij het vinden van oplossingen bij hulpvragen die in het informele veld opgelost kunnen worden. Je kunt hierbij denken aan o.a. maatjescontact, zingeving, klusjes in en om het huis en allerlei andere activiteiten. In Zuid is Cees van den Brink Ambassadeur Informele Zorg.

Buurtteam Lunetten
Buurtteam Lunetten is er voor iedereen die woont in deze buurt. Van jong tot oud.
Je kunt bij het buurtteam terecht met je vragen. Het buurtteam heeft geen pasklare antwoorden maar biedt maatwerk zodat je zelf weer verder kunt. Deze hulp is kosteloos.

Lunetten Wil Wel
Lunetten Wil Wel organiseert als jaren activiteiten voor ouderen en voor kwetsbare bewoners van de wijk Lunetten. Van sjoelen en inloopmiddagen op de zondag tot aan Appeltaartconcerten, collegereeksen voor senioren en thema-avonden voor bewoners.