Lui Uit Lunetten

Uiteindelijk stond – ondanks het optimisme over de aangekondigde vaccinaties – het hele jaar weer in het teken van corona. De maatregelen die afwisselend op- en afgeschakeld werden, leverden ons als vrijwilligersorganisatie weer de nodige uitdagingen op.

Vanuit de wens ontmoeting en contact mogelijk te maken hebben we ook dit coronajaar weer ingezet op het organiseren van datgene wat wél mogelijk is. Dat resulteerde in een programma dat niet onderdoet voor de pré-coronajaren. Gezellige zondagmiddagen, sjoelmiddagen, buurtdialogen, collegereeksen Oud Geleerd Jong Gedaan, een Balkon Danspaleis, een muziekmiddag met Duo 2FeelGood, de serenades van Lui uit Lunetten, twee Appeltaart-concerten, sociaal tuinieren en een serie bijeenkomsten Verlies & Rouw.

Soms met wat minder mensen dan anders, maar altijd gewaardeerd door de deelnemers. Met Pasen lukte het ook weer om – in samenwerking met AH Lunetten en studenten uit de wijk – een groot aantal ouderen en meer kwetsbare bewoners blij te maken met een vrolijk paaspresentje. In plaats van met een gezellig kerstsamenzijn sloten we het jaar, vanwegede winter-lockdown, af met een kerstcadeautje in de brievenbus.

Zo lukte het toch om door het jaar heen veel mensen perspectief te bieden. We boden mensen de mogelijkheid om elkaar, ondanks de beperkingen, te ontmoeten en steun bij elkaar te vinden.
Zonder inzet van onze vrijwilligers was dat niet mogelijk geweest, dus grote dank aan dit team dat altijd klaar staat en mee wil denken.
Ook dank aan alle partners met wie we in 2021 deze activiteiten hebben georganiseerd én dank aan de gemeente voor de financiële steun.

Samen kijken we uit naar het nieuwe jaar 2022, waarin we ook weer van betekenis hopen te zijn voor én met elkaar.