Sociaal tuinieren 2021

Op zaterdag 9 oktober vond weer het sociaal tuinieren in Lunetten plaats. Een aantal tuintjes van bewoners werd weer opgeknapt door het team van Present Utrecht in samenwerking met vrijwilligers uit Lunetten.
Er werd gewied en gekortwiekt, karrenvrachten vol takken en bladeren werden afgevoerd naar het afvalscheidingsstation, er gingen tegels uit en gingen planten in, kortom, het groen werd weer goed onderhouden, de biodiversiteit werd verhoogd en de kans op wateroverlast werd verminderd. Daarnaast was het natuurlijk ook een hele gezellige dag met een lekker zonnetje zodat bestaande contacten werden aangehaald en nieuwe contacten werden gelegd. We kijken al weer uit naar de volgende editie!

Dank aan alle vrijwilligers uit Lunetten, Present Utrecht, Burennetwerk Utrecht Zuid, Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht en stadsboerderij Koppelsteede. En dank voor jullie steun: Richard Willemse van Albert Heijn Lunetten, Nicolaikerk, Oranje Fonds,VSB-fonds, Richard Hooglandfonds en Stichting RCOAK.