2020 is een raar jaar geworden...

Begonnen we o.a. nog met een goed bezochte themamiddag over Vergeetachtigheid, vanaf half maart ging het mis.
Jammer was het natuurlijk van de activiteiten die – soms op het laatste moment – niet door konden gaan, zoals de Lazy Sunday i.s.m Musketon Bruist, het sociaal tuinieren in het voorjaar, de zorgcafé’s, de buurtdialogen en een aantal reguliere zondagmiddagactiviteiten.

Afblazen & creatief zijn
Vooral de tijdens de eerste corona-golf zat er, mede vanwege de gedwongen sluiting van de buurtcentra, weinig anders op dan bijna alles te annuleren. Of iets anders te verzinnen, zoals onze paaspresentjesactie als alternatief voor de traditionele paaslunch. Door een samenwerking met Albert Heijn Lunetten en een groep in Lunetten woonachtige studenten konden we bij 70 vooral oudere en soms wat meer kwetsbare bewoners op z’n minst een glimlach op het gezicht toveren.

Behoefte aan ontmoeting & contact
In de zomerperiode kwamen we tot de conclusie dat niets organiseren geen optie was: na de geslaagde paasactie bleven we in contact met de 70 mensen die een paaspresentje hadden gehad. Uit onze telefoongesprekken vlak voor de zomer kwamen duidelijk twee dingen naar voren:

  1. mensen wisten zich aardig te redden, mede door de contacten die ze in voorgaande jaren gelegd hadden bij onder meer de activiteiten van Lunetten Wil Wel.
  2. mensen hadden écht behoefte aan ontmoeting en contact en misten de activiteiten waarbij dit mogelijk was.

Bovendien deden we in de zomer wat ervaring op met het corona-proof organiseren van activiteiten door mee te doen met de feestelijke presentatie van de Buurtfolder Lunetten, het alternatief voor de Buurtcamping Lunetten en georganiseerd door wijkbewoner Stephanie de Haan.

Doen wat wél kan
Voor ons als Lunetten Wil Wel reden om vanaf de zomer niet te kijken naar wat er door corona níet kon, maar vooral te kijken naar wat er wél mogelijk was, uiteraard binnen alle beperkingen die de corona-maatregelen met zich mee brachten.

Aanpassen én vernieuwen
Dankzij een groep betrokken en verantwoordelijke vrijwilligers konden we, hoe kleinschalig ook, vanaf eind augustus weer activiteiten organiseren. Een aantal zondagmiddagontmoetingen en sjoelmiddagen, een appeltaartconcert, een muziekmiddag… Voor de beperkte groep die we hiervoor konden uitnodigen waren dit toch wel lichtpuntjes in een verder sober en zorgelijk jaar. Ook de bijeenkomsten Verlies & Rouw konden in ieder geval deels doorgang vinden.
Ondanks de corona-perikelen lukte het ook om, naast het Appeltaartconcert, nóg iets nieuws naar Lunetten te halen: Oud Geleerd Jong Gedaan. Met als pilot een serie van vier colleges over filosofie, georganiseerd in samenwerking met de stichting Oud Geleerd Jong Gedaan en de Bibliotheek Utrecht.

Praktische hulp
Ook de klussendienst van Lunetten Wel Wel, onderdeel van Burennetwerk Utrecht Zuid, bleef ondanks alles wel bewoners met hulpvragen ondersteunen, uiteraard met de nodige voorzichtigheid. Gemiddeld werden er over het hele jaar heen maandelijks 4 tot 5 hulpvragen verwerkt. Hulp bij tuinonderhoud, boodschappen doen en sociaal contact waren de hulpvragen die het meest ingediend werden.

Eindejaarsacties
Helaas moesten alle zorgcafé’s dit jaar geannuleerd worden, maar met steun van Steunpunt Mantelzorg is het wel gelukt om de reguliere deelnemers een verwenpakketje cadeau te doen.
Hoogtepunt einde jaar was de kerstactie, gebaseerd op de succesvolle paasactie eerder in het jaar. Ruim 80 vooral oudere en soms wat meer kwetsbare bewoners ontvingen een kerstpresentje met lekkernijen, wederom in samenwerking met Albert Heijn Lunetten en een groep Lunetten woonachtige studenten.

Sterker door de corona-crisis
Kortom, voor Lunetten Wil Wel en de mensen voor en met wie we actief zijn was 2020 zeker geen verloren jaar, integendeel, het is gelukt om banden te versterken en gebruik te maken van het sterke sociale netwerk dat de afgelopen jaren is opgebouwd. Met ook nog nieuwe activiteiten die ook voor het nieuwe jaar perspectief bieden, kunnen we ondanks alle corona-perikelen dankbaar zijn voor alles wat wél mogelijk bleek te zijn, dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers, de betrokkenheid van onze achterban én de vele reacties waaruit blijkt dat wat we doen gewaardeerd wordt. Dat geeft ons moed om ook in 2021 op dezelfde weg door te gaan, ook in de misschien nog moeilijke periode die ons allemaal richting voorjaar en zomer nog te wachten staat.
We hopen jullie allemaal ergens dit jaar weer in goede gezondheid te treffen!