Met de op 14 december jl. aangekondigde lockdown zien wij als Lunetten Wil Wel helaas geen kans meer om tot 19 januari 2021 op verantwoorde wijze activiteiten te organiseren.

Hoewel we – gezien de uitzonderingen die voor het gebruik van buurthuizen gelden – de ruimte zouden hebben om kleinschalige activiteiten te organiseren, heeft het bestuur na rijp beraad besloten de aangekondigde kerstkoffie op 20 december en de kerst- en oudejaarsverrassing op 29 december te annuleren.

De belangrijkste overwegingen daarbij zijn de risico’s voor de gezondheid van de vrijwilligers en de deelnemers en de indruk die het organiseren van activiteiten naar buiten toe wekt.


Gedurende deze periode van lockdown zullen wij ons best blijven doen om in contact te blijven met de mensen in ons netwerk. We nodigen oudere en kwetsbare bewoners van Lunetten uit om, mochten we je nog niet kennen, contact met ons op te nemen. Heb je een (praktisch) probleem, zit je om een praatje verlegen of heb je een idee, stuur dan een mailtje naar contact@lunettenwilwel.nl of bel 06 17123454

Verder roepen we iedereen op om naar elkaar om te kijken, contact te houden en contact leggen met mensen waarvan je vermoedt dat ze je hulp nodig kunnen hebben. Heb je daarbij ondersteuning of advies nodig, meld je dan ook bij Lunetten Wil Wel. Juist tijdens deze lockdown is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn.