Online dialoog op vrijdag 4 december
Utrecht in Dialoog organiseert online dialogen waarbij actuele thema’s aan de orde komen. De dialoog is een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden en draagt bij aan onderling begrip, verbondenheid en inzicht. Op vrijdag 6 december is het thema van de online dialoog ‘Ouder in eigen buurt’.