Online dialoog op vrijdag 20 november
Utrecht in Dialoog organiseert online dialogen waarbij actuele thema’s aan de orde komen. De dialoog is een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden en draagt bij aan onderling begrip, verbondenheid en inzicht. Op vrijdag 20 november is het thema van de online dialoog ‘Mantelzorg delen’.