Weten jullie het nog? Vorig jaar werden in Lunetten 5 tuintjes in de wijk opgeknapt van bewoners die dat zelf niet meer voor elkaar krijgen.
Actieve wijkbewoners en andere vrijwilligers gingen samen met een paar mensen van het Buurtteam, van de woningbouwvereniging en van Present aan de slag.
De vrijwilligersgroep bestond o.a. uit studenten, ouderen, mensen met dementie, ouders met jonge kinderen, vluchtelingen, kortom, een dwarsdoorsnede van de bewoners van Lunetten.

Present Utrecht, intiatiefnemer van het project Sociaal Tuinieren, organiseerde deze dag i.s.m. de Nederlandse Tuinenstichting en Burennetwerk Utrecht Zuid/Lunetten Wil Wel. Lees hier het verslag van deze dag. Ook op andere plekken in de stad wordt het project Sociaal Tuinieren uitgevoerd.

Een van de kenmerken van het project is de toegankelijkheid: iedereen kan en mag meedoen, van jong tot oud, werkend, studerend, niet werkend, hier geboren of niet, met of zonder beperking etc.

Om die reden is Present Utrecht genomineerd voor de Utrechtse Toegankelijkheidsprijs 2020. Jij kunt Present Utrecht helpen deze prijs te winnen door op dit project te stemmen: Toegankelijkheidsprijs 2020.
We nodigen je van harte uit je stem uit te brengen!