wegwijzer zorgcafe

Gezien de ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus en de vandaag (12-03-2020) afgekondigde maatregelen m.b.t. het tegengaan van de verspreiding  van het virus zien we ons helaas genoodzaakt het op zaterdag 21 maart geplande Zorgcafé te annuleren.

Woon je in Lunetten en zorg je langdurig voor je partner, kind, vriend of buurvrouw? Dan nodigt Lunetten Wil Wel jou én degene voor wie je zorgt van harte uit.

Zorgcafé Lunetten

Zaterdag 21 maart 2019 GEANNULEERD
Wijkcentrum De Musketon 16.00 – 19.00 uur

Graag ontvangen we je vanaf vier uur. Op het programma dit keer een gezellig moment met koffie en thee, een gesprek over de weg vinden naar hulp, wensen inventariseren voor het jaarlijkse dagje uit en een heerlijke maaltijd samen.

Fijn als je komt en fijn als je je aanmeldt! Of afmeldt als je niet komt.
Dat kan bij Cees, via cees@brnk.nl, op nummer 06 18204968 of via een briefje met naam en telefoonnummer naar Zwarte Woud 19, 3524 SM Utrecht.

Deelname aan het Zorgcafé kost € 3,50 (met U-pas € 2,50) voor koffie, thee en maaltijd.

We hopen je te zien op zaterdag 21 maart.

Mary, Anneke, Marianne, Ans, Lous,
Martin & Cees