Project Sociaal Tuinieren

Burennetwerk Utrecht Zuid (team Lunetten) en Present Utrecht hebben de handen ineen geslagen om met flexibele groepen vrijwilligers verwaarloosde tuintjes in Lunetten aan te pakken. Mensen beschikken vaak niet over het geld, netwerk of gezondheid om hun eigen tuintje bij te kunnen houden. Soms loopt het dan ook uit de hand, en daarom kunnen veel mensen wel een helpende hand gebruiken in hun tuin! Vele handen maken licht werk, en daarom worden er grote vrijwilligersdagen georganiseerd waar we met een gezellig grote en elke keer wisselende groep een grote slag kunnen slaan in de tuintjes. 

Meedoen? Je kunt je aanmelden op de projectpagina op Lunetten.nl:
Project Sociaal Tuinieren


De volgende Sociaal Tuinieren-dag staat op de planning tijdens NLdoet!
https://www.nldoet.nl/klus/sociaal-tuinieren

In de eerste Hallo! Lunetten van 2020 die net verschenen is vind je op de pagina van Lunetten Wil Wel een kort verslag van de Sociaal Tuinieren-dag in oktober 2019.

Burennetwerk Utrecht Zuid is een initiatief van Lunetten Wil Wel en de Stuurgroep Samen Hoograven.
Present Utrecht is een bruggenbouwer in vrijwilligerswerk en legt de verbinding tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.