20200102 DT visual vergeetachtigheid

Donderdag 20 februari 2020 | 15:00 – 17:00 uur | De Musketon

Is het de leeftijd of toch…? Hoe herken je het verschil? Begin je erover als je het bij een ander merkt? Maar hoe dan?

Ken je dat verschijnsel: waarom liep ik ook al weer naar de kelderkast? Ken je die twijfel: Is mijn vergeetachtigheid wel normaal? Ik zal toch niet…? Ken je het gevoel: Het lijkt wel of de buurvrouw wel heel erg vergeetachtig wordt. Ze zal toch niet…? Ik maak me best zorgen maar hoe begin ik daar over?

Vergeetachtigheid leidt vaak tot onzekerheid en zorg. Bij degene die vergeetachtig is en bij degene die dat ook opmerkt bij die ander. Dat is niet alleen sneu voor de persoon in kwestie, maar ook voor de omstanders. Het kan helpen door meer te weten over vormen van vergeetachtigheid. En het kan ook helpen door er meer samen over te praten, zorg te delen en tips uit te wisselen over hoe er mee om te gaan.

En dat is precies wat we tijdens deze bijeenkomst gaan doen: informatie geven en delen; tips en adviezen geven en delen. Is er iets aan te doen? Zo ja, wat dan? En zo nee, hoe kan je er dan toch zo goed mogelijk mee omgaan? Binnen en buiten gezin en familiekring.

Het gaat deze middag dus om vergeetachtigheid en geheugenproblemen (en niet om gediagnostiseerde dementie).

Wijkbewoners zijn van harte welkom. En ook verenigingen en clubs die merken dat sommige leden vergeetachtig lijken te worden. En winkeliers. En andere belangstellenden.

Lunetten Wil Wel zet zich in voor prettig ouder worden, wonen en leven in Lunetten. DemenTalent koppelt mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie aan vrijwilligerswerk. Het gemeenschappelijke doel is een inclusief Lunetten met plek voor alle mensen. Ook vergeetachtige mensen.

Kosten: gratis.
Doelgroep:  Buurtbewoners, winkeliers, verenigingen en clubs, belangstellenden.
Datum en tijd: donderdag 20 februari 2020 van 15.00 tot 17.00 uur.
Aansluitend van 17.00 – 18.00 uur: soep met brood (voor wie wil).
Bij je aanmelding graag aangeven of je blijft eten.
Aanmelden: in verband met de catering stellen we aanmelding vooraf op prijs, mail naar contact@lunettenwilwel.nlof bel naar 0654693775.