Terugblik: Sociaal Tuinieren Lunetten

Mooie samenwerking van Present Utrecht, de Nederlandse Tuinenstichting en Burennetwerk Utrecht Zuid/Lunetten Wil Wel, met hulp van o.a. Portaal, Dement Talent en Buurtteam Lunetten, maar vooral ook van veel wijkbewoners en vrijwilligers van Present.

Op zaterdag 26 oktober, een prachtige zonnige herfstdag, werden 5 tuintjes opgeknapt van wijkbewoners die dat zelf niet meer konden. In plaats van dat deze tuintjes ‘versteend’ werden, werd juist alles gekortwiekt, omgespit en opgeruimd, zodat er weer van een groene tuin genoten kan worden.

Op stadsboerderij Koppelsteede werd ook nog, na een heerlijke en goed verzorgde lunch, een appelboom geplant.
Wijkbewoonster Caronne Ionescu droeg bij deze gelegenheid enkele van haar gedichten voor.

Topdag dus, met speciale dank voor de goede organisatie door Present!

Wil je ook actief aan de slag in je buurt voor je buurtbewoners óf heb je een hulpvraag voor een klusje in of om het huis, meld je dan op de website van Burennetwerk Utrecht Zuid of neem contact op via contact@lunettenwilwel.nl

Sociaal tuinieren Lunetten 26 oktober