Lunetten Wil Wel werkt aan een sociaal sterk netwerk in de wijk en wil daarbij vooral ook de meer kwetsbare ouderen bereiken. Door nieuwe contacten te leggen en te onderhouden zorgen we ervoor dat iedereen er bij blijft horen.

Binnen Lunetten Wil Wel houdt een groep actieve wijkbewoners zich bezig met het brengen van bezoekjes aan mede-wijkbewoners. De verzoeken komen o.a. bij ons terecht via het Buurtteam, het Gezondheidscentrum of deze website.

Naar aanleiding zo’n aanmelding wordt met de betrokken persoon gekeken naar invulling  (koffie drinken, boodschapje, wandeling, een puzzeltje maken). Ook wordt overlegd hoe vaak deze activiteit plaats vindt. De bezoeken komen niet in de plaats van zorg die nodig is, maar zijn aanvullend.

Heb jij zin om mee te denken of mee te doen met de bezoekgroep?
Marianne van Rutten organiseert de activiteiten van de bezoekgroep. Je kunt haar bereiken via het contactformulier.